Publicerad: 27 mars 2020

Informationsmaterial om användning av antibiotika

SKR har tillsammans med Strama Stockholm tagit fram material om användning av antibiotika i olika format. Informationen finns till exempel på fem olika språk som pdf.

Antibiotika intar en särställning bland läkemedel genom att en felaktig användning kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

Antibiotika eller inte

Strama och SKR har tillsammans tagit fram en webbplats som kan användas av personal inom vården eller patienter. Vårdpersonalen kan använda webbplatsen för att ge grundläggande information om antibiotika. Här finns information utifrån sex olika symptom och vägledning om det passar med antibiotika eller inte.

Antibiotikaellerinte.se

Skriftligt material

Informationsmaterialet "Blir man fortare frisk med antibiotika? " finns översatt till fem språk. Materialet är en översättning av webbplatsens information. De finns som pdf för att kunna skrivas ut direkt på vårdcentralen eller kliniken.

Svenska (PDF, nytt fönster)

Arabiska (PDF, nytt fönster)

Persiska (PDF, nytt fönster)

Somaliska (PDF, nytt fönster)

Sorani (PDF, nytt fönster)

Spanska (PDF, nytt fönster)

Filmer

Informationsfilmen Blir man fortare frisk med antibiotika? kan användas för att visas i väntrum. Filmen är textad.

Se filmen väntrums-TV om antibiotika

Nedladdning av filmen Blir man frisk med antibiotika? (öppnas nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!