Publicerad: 27 november 2019

Informationsmaterial om användning av antibiotika

SKR har tagit fram en kort skrift om antibiotika som finns på olika språk.

Antibiotika intar en särställning bland läkemedel genom att en felaktig användning kan leda till minskad effektivitet. Ju högre förbrukningen är i samhället desto större är risken att bakterier utvecklar motståndskraft mot antibiotika.

Samtliga filer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Svenska

Arabiska

Persiska

Somaliska

Sorani

Spanska

Tanken är att dem som inte kan tillgodogöra sig innehållet på antibiotikaellerinte.se ska kunna läsa sig till informationen i dessa korta skrifter. De distribueras som PDF: er för att kunna skrivas ut direkt på vårdcentralen eller kliniken. Vårdpersonalen kan då ge grundläggande information om antibiotika på ytterligare fem språk.

Film väntrums-TV om antibiotika (öppnas nytt fönster)

Film för nedladdning för väntrums-TV om antibiotika (öppnas nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!