Publicerad: 27 mars 2020

Vårdrelaterade infektioner slutenvård

En vårdrelaterad infektion (VRI) är en infektion som uppkommer hos en person under slutenvård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg.

Vanliga VRI är urinvägsinfektioner och postoperativa sårinfektioner. För dessa skadeområden finns kunskap om förebyggande åtgärder och evidensbaserade åtgärdsprogram.

Förebyggande åtgärder

SKR arbetar tillsammans med regionerna för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner genom förebyggande åtgärder. Det gäller bland annat att minimera smittvägar via personalens händer och utskrivning av antibiotika. SKR har här i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt STRAMA tagit fram utbildningsmaterial.

Handhygien

Antibiotika E-utbildning 

Antibiotika informationsmaterial

Resultat VRI 2013-2018

I rapporten "Vårdrelaterade infektioner, en kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning" redovisas de senaste VRI-resultaten från svensk slutenvård mellan 2013-2018.

Vårdrelaterade infektioner, Kostnader och konsekvenser. Kortversion av SKR rapporten

Vårdrelaterade infektioner, En kunskapssammanställning baserad på markörbaserad journalgranskning 2013-2018

Stödmaterial

SKR har tagit fram stödmaterial till regionerna för att analysera arbetet med resultaten från rapporten.

Kunskapssammanställning av markörbaserad journalgranskning (PPT, nytt fönster)

Kunskapssammanställning av markörbaserad journalgranskning (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!