Publicerad: 17 juni 2020

Analysverktyg patientsäkerhet för kommunerna

Runt om i Sverige pågår omställning till nära vård. Omställningen syftar till en sjukvård och omsorg som utförs med utgångspunkt i patientens individuella behov och förutsättningar. För att stärka patientsäkerhetsarbetet har SKR tagit fram ett verktyg för att identifiera utmaningar för en säker vård.

Patientsäkerhetsarbetet behöver hanteras och anpassas utifrån de specifika förutsättningar och utmaningar som finns i den vård som kommunerna ansvarar för.

SKR har i samarbete med patientsäkerhetsnätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor, utarbetat ett verktyg för kommuner som vill utveckla sitt arbete för god och säker vård och omsorg. Allt i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet och i samband med omställningen till en nära vård.

Verktyget med tillhörande genomförandestöd, ska utgöra ett stöd för kommuner att:

  • genomföra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet
  • identifiera utmaningar för en säker vård
  • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningar för att stärka patientsäkerhetsarbetet och i omställningen till en nära vård
  • skapa en samsyn inom kommunen kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård och omsorg.

Analysverktyget är klart och kommer att testas under hösten 2020 i 5-8 kommuner. Därefter blir analysverktyget tillgängligt för alla kommuner.

Presentation av analysverktyg och användarstöd (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!