Publicerad: 27 november 2019

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Sveriges Kommuner och Regioner arbetar för att stödja regioner och kommuner i deras arbete med ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.

Konkret innebär ett systematiskt patientsäkerhetsarbete:

  • att arbeta långsiktigt och systematiskt med olika angreppssätt och metoder
  • att det ska finnas en koppling mellan mål, strategier och valda angreppssätt och metoder

Vid ett långsiktigt arbete kan man i resultaten från lokala, regionala och nationella mätningar visa på att resultatens utveckling är en följd av tillämpning av valda angreppssätt och metoder.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!