Publicerad: 27 november 2019

Stöd, värmeböljor inom hälso- och sjukvård

SKR har samlat råd och stödmaterial kring värme som framför allt riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och omsorg .

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd.Effekterna kan vara lindriga symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men även orsaka allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Riskgrupper är fram för allt

 • äldre
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättning
 • små barn, gravida och personer som tar viss medicin,till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Stödmaterial


Beredskap vid höga temperaturer

Innehåller tips och råd, varningsapp från SMHI, beredskapsplaner och tips exempel från olika kommuner.

Folkhälsomyndighetens material


Folkhälsomyndighetens stöd till olika målgrupper inom hälso- och sjukvård och omsorg

Folkhälsomyndighetens stöd innehåller bland annat:

 • Korta faktablad till läkare/sjuksköterskor/legitimerad personal samt till vård- och omsorgspersonal.
 • Webbutbildning för vård- och omsorgspersonal – kan användas för diskussioner på APT-möten.
 • Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer.
 • Det finns även filmer och broschyrer med råd riktat till anhöriga och till allmänheten samt ett bildmaterial som kan användas i egen kommunikation – på webbsidor eller annat.

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!