Publicerad: 28 maj 2020

Värmeböljor, stöd inom vård och omsorg

SKR har samlat råd och stödmaterial kring värme som framför allt riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Ihållande värme kan medföra olika stora risker för individer beroende på deras hälsotillstånd. Effekterna kan vara lindriga symtom såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men även orsaka allvarliga symtom såsom värmeslag och hjärtinfarkt.

Riskgrupper är fram för allt

 • äldre
 • kroniskt sjuka
 • personer med funktionsnedsättning
 • små barn, gravida och personer som tar viss medicin,till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Stödmaterial

Folkhälsomyndighetens material

Folkhälsomyndighetens stöd innehåller bland annat:

 • Korta faktablad till läkare/sjuksköterskor/legitimerad personal samt till vård- och omsorgspersonal.
 • Webbutbildning för vård- och omsorgspersonal – kan användas för diskussioner på APT-möten.
 • Kunskapssammanställning om hälsoeffekter av höga temperaturer.
 • Det finns även filmer och broschyrer med råd riktat till anhöriga och till allmänheten samt ett bildmaterial som kan användas i egen kommunikation – på webbsidor eller annat.

Folkhälsomyndighetens stöd till olika målgrupper

Eventuellt kommer ytterligare information från Folkhälsomyndigheten om beredskapshantering av värmebölja under samtidig hantering av covid 19.

Tips på material från SKR

Under sidorna om krisberedskap finns ytterligare tips och råd vid värmebölja, beredskapsplaner, varningsappar från SMHI och tips exempel från olika kommuner.

Beredskap för värmebölja

Informationsansvarig

 • Elisabeth Skoog Garås
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!