Publicerad 17 maj 2021

SBAR – Kommunicera strukturerat i vården

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården. Om vårdpersonalen använder SBAR för att strukturera samtalen minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. Därmed minskar också risken för vårdskador.

SBAR har utvecklats av amerikanska marinen, där arbetet med kritiska moment ofta sker under tidspress. SKR har tillsammans med Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anpassat SBAR till svensk hälso- och sjukvård.

SBAR står för:

  • Situation
  • Bakgrund
  • Aktuellt tillstånd
  • Rekommendation

SBAR kan anpassa till olika verksamheter. Däremot får betydelsen av SBAR inte förändras. SBAR går att använda i dialogen mellan personal, och med patienter och anhöriga.

SBAR ger en säkrare vård

I hälso- och sjukvården överförs en stor mängd kritisk information om enskilda patienter mellan många olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. Att ha en fastställd struktur för hur den informationsöverföringen och kommunikationen ska gå till minskar riskerna för att viktig information glöms bort eller missuppfattas. SBAR är ett sätt att strukturera kommunikationen inom vården. Genom att använda SBAR blir vården säkrare och patientsäkerheten ökar.

För att få genomslag med SBAR är det viktigt att alla yrkesgrupper är delaktiga.

Material för dig som ska använda SBAR

Handbok som lyfter fram grunderna i patientkommunikation samt beskriver kommunikationsverktyget.

Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal

En handbok om SBAR i olika situationer och vad som är viktigt att tänka på vid kommunikation med SBAR.

Det här är SBAR och så används det (PDF) Pdf, 339 kB.

En kortare introduktion för att börja använda SBAR.

PM och sammanfattning av SBAR (PDF) Pdf, 126 kB.

SBAR kort

Med SBAR skapas en gemensam kommunikationsstruktur både för patient och vårdpersonal. Det följer även en bruksanvisning med som stöd.

SBAR-kort patient och personal (PDF) Pdf, 131 kB.

SBAR-kort akut situation och icke akut situation (PDF) Pdf, 94 kB.

Det går också att beställa tryckta SBAR-kort. De levereras i buntar om 50 stycken tillsammans med 5 bruksanvisningar.

Beställ SBAR-kort

Arbetsblad

Arbetsblad i A4-format för dokumentation med korta definitioner samt yta för att kunna anteckna.

Arbetsblad icke akut situation (PDF) Pdf, 94 kB.

Arbetsblad akut situation (PDF) Pdf, 94 kB.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset