Publicerad: 9 januari 2020

Riskområden inom patientsäkerhet

För att stödja hälso- och sjukvården i arbetet att förebygga vårdskador har SKR tillhandahållit nio åtgärdspaket inom ett antal riskområden.

SKR har tillsammans med Vårdhandboken arbetat för att ersätta åtgärdspaketen med aktuella texter i Vårdhandboken. Riskområdena är trycksår, fall och fallskador, undernäring, munhälsa, läkemedel, infektioner vid centrala venösa infarter, postoperativa sårinfektioner, vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Vårdhandboken reviderar sina texter regelbundet med stöd av specialister.

Vårdhandboken, texter kring riskområden

Vårdhandboken ger detaljerade beskrivningar av kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!