Publicerad: 27 november 2019

Undernäring

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa.

Ett bristfälligt näringstillstånd leder bland annat till nedsatt funktionsförmåga, långsammare rehabilitering, försämrad sårläkningsprocess, muskelsvaghet och ökad risk för infektioner.

Det är oftast lättare att förebygga undernäring än att behandla och därför rekommenderas att införa rutiner för att identifiera individer som befinner sig inom riskzonen.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen har tillsammans reviderat rådande rekommendationer kring måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg.

Stöd i arbetet att förebygga undernäring

SKR har inlett ett samarbete med Vårdhandboken där åtgärdspaketet för undernäring kommer att revideras och ersättas med aktuella texter i Vårdhandboken.

Översikt, nutrition, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning, förebygg undernäring i samband med vård (Word, nytt fönster)

Undernäring: åtgärder för att förebygga

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot