Publicerad: 27 november 2019

Sårinfektioner efter operation, ett åtgärdspaket

Sårinfektion i samband med operation är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige. Ett av de nio åtgärdspaket som SKR sammanställt handlar om postoperativa sårinfektioner.

Stöd i arbetet med att förebygga sårinfektioner efter operation

Postoperativa sårinfektioner - åtgärder för att förebygga

Operationsvård, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning - förebygg postoperativa sårinfektioner (Word, nytt fönster)

Postoperativa sårinfektioner leder till ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider och ökade kostnader. Postoperativa sårinfektioner är kostsammast av alla de vårdrelaterade infektionerna.

Att desinfektera kroppen på rätt sätt före operation är en av de viktigaste åtgärderna. Det finns nu också vetenskapliga bevis för att ett rökstopp i samband med operation minskar antalet postoperativa vårdskador, bland annat sårinfektioner.

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot