Publicerad: 27 november 2019

Läkemedel, två åtgärdspaket

Felaktig läkemedelsanvändning är en av de vanligaste anledningarna till att patienter skadas i vården. Åtgärdspaket som SKR har tagit fram för att stödja arbetet med att skapa goda förutsättningar för säker läkemedelsanvändning.

Bild på två händer som håller i läkemedel

Det handlar till stor del om läkemedelsbiverkningar och läkemedelsinteraktioner. Mer än var tionde person över 80 år har tio eller fler läkemedel. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för säker läkemedelsanvändning.

En korrekt läkemedelsanvändning förutsätter att patienten är väl införstådd med syftet med behandlingen och tar sina läkemedel enligt ordination.

SKR har tagit fram nio åtgärdspaket som stöd till regionernas och kommunernas patientsäkerhetsarbete. Ta gärna del av de två åtgärdspaketen som handlar om läkemedel.

Läkemedelsfel i vårdens övergångar

Läkemedelsrelaterade problem

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Metod säker läkemedelsanvändning i primärvård

Säker läkemedelsanvändning i primärvård

Metoden kan användas i syfte att minska antalet läkemedelsrelaterade problem för patienter. Fokus ligger på patientens användning av läkemedel, där rätt förskrivning utifrån den samlade sjukdomsbilden och patientens förutsättningar att följa förskrivningar är grunden.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot