Publicerad: 27 november 2019

Infektioner vid centrala venkatetrar, ett åtgärdspaket

Infektioner som hör samman med centrala venkatetrar (CVK) är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Ett av de nio åtgärdspaket som SKR sammanställt handlar om infektioner vid centrala venkatetrar.

Stöd i arbetet med att förebygga infektioner vid centrala venkatetrar

Infektioner vid centrala venösa infarter - åtgärder för att förebygga

Central venkateter, Vårdhandboken

Underlag för journalgranskning - förebygg infektioner vid centrala venösa infarter

Användningen av CVK ökar generellt, inte bara på intensivvårdsavdelningar utan även på andra vårdavdelningar och i hemsjukvården. Allt fler patienter utsätts alltså för risken att drabbas av en CVK-relaterad infektion.

Att dagligen inspektera och utvärdera behovet av en CVK finns med bland de åtgärder som minskar risken för infektion.

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot