Publicerad: 27 november 2019

Patientsäkerhetskultur

Att mäta och förbättra patientsäkerhetskulturen är en viktig del i arbetet mot en säkrare vård.

Säkerhetskultur består av normer och värderingar, det vill säga saker som är viktiga för oss och styr vårt dagliga agerande. Det handlar om attityder och värderingar som påverkar beteenden på samtliga nivåer i hälso- och sjukvården.

Mätning av patientsäkerhetskultur

Genom att kartlägga patientsäkerhetskulturen i en verksamhet går det att få värdefull information om medarbetarnas upplevelser av organisationens styrkor och svagheter. Den uttrycker organisationens vilja och förmåga att förstå säkerhet och risker samt viljan och förmågan att agera så att säkerhet kan främjas. SKR har tagit fram en handbok för att mäta patientsäkerhetskulturen, tipsguide och två dialogverktyg, som kan användas i förbättringsarbete, Hållbart Säkerhets Engagemang samt Säkerhetskulturtrappan från A - E.

Att mäta patientsäkerhetskulturen

Tipsguide - från mätning till åtgärd

Rekommendation patientsäkerhetskultur

SKR har tagit fram en rekommendation för fortsatt arbete med patientsäkerhetskultur. Syftet är att ge vägledning för fortsatt arbete med säkerhetskultur. Målgruppen är hälso- och sjukvårdsdirektörer samt personer med strategiskt ansvar för patientsäkerhetsfrågor.

Rekommendation från SKR (PDF, nytt fönster)

Säkerhetskultur och säkerhetsklimat

Ordet säkerhetskultur används mer och mer inom hälso- och sjukvården. Ibland synonymt med säkerhetsklimat. Ett sätt att särskilja dessa begrepp:

  • Kulturen är organisationens personlighet
  • Klimatet är dess humör

Forskning visar att rådande säkerhetskultur i en organisation påverkar kvaliteten och säkerheten i den vård som levereras.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot