Publicerad: 5 december 2019

Patientmedverkan

Vårdgivaren ska ge patienter och deras anhöriga möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet. Detta står i Patientsäkerhetslagen.

Patientens delaktighet har blivit alltmer betydelsefullt i arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientmedverkan kan vara framgångsrikt på olika sätt i hälso- och sjukvård till exempel genom att patienten medverkar i beslut om behandling, omvårdnadsåtgärder och rehabilitering.

Stöd för ökad patientmedverkan

Här finns skrifter som du kan använda som stöd i ditt arbete.

Vad du kan göra själv - för att minska skadorna i vården

Vid skada i vården - information till dig som patient

Råd för bättre kommunikation - mellan patient och vårdpersonal

Patienter och personal utvecklar vården - en handbok i fyra steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling

Olika grader av patientmedverkan

Patientmedverkan kan delas in i olika grader av deltagande: lågt deltagande, indirekt deltagande och individuellt deltagande.

Lågt deltagande är en form av kollektiv deltagande som till exempel deltagande i forskning.

Indirekt delaktighet innebär att en närstående eller vårdare deltar. Individuell deltagande avser en aktiv medverkan från patienten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot