Publicerad 7 juli 2022

​Framgångsfaktorer som förebygger vårdrelaterade infektioner

Sexton regioner har tillsammans med SKR gjort en studie för att ta reda på vad som ger lägre antal vårdrelaterade infektioner. De åtta framgångsfaktorerna presenteras i rapporten, tillsammans med en modell för förebyggande arbete.

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger, broschyr

Vårdrelaterade infektioner – framgångsfaktorer som förebygger, fullständig rapport

I broschyren presenteras de åtta framgångsfaktorerna och en modell för förebyggande arbete. I den längre rapporten kan du också läsa mer om konsekvenserna av vårdrelaterade infektioner, och om hur studien har gjorts.

De åtta framgångsfaktorerna

De åtta framgångsfaktorerna som man kunnat se i studien var:

 1. vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla
 2. hygienriktlinjer ses som självklara
 3. riskbedömning ger proaktiva arbetssätt
 4. goda lokalmässiga förutsättningar skapas
 5. konsekvent budskap och regelbunden återkoppling
 6. städning ses som en viktig del
 7. vårdhygien och verksamheter samarbetar lätt
 8. fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler.

Studien gjordes i flera steg

Sexton regioner deltog i studien som gjordes i fyra steg:

 1. Kartlade förekomsten av vårdrelaterade infektioner per sjukhus och region
 2. Valde ut region med högre respektive lägre förekomst av vårdrelaterade infektioner för djupanalys
 3. Gjorde cirka 100 intervjuer för att upptäcka skillnader i arbetssätt mellan region respektive sjukhus
 4. Sammanställde och beskrev de skillnader som man identifierat som framgångsfaktorer och som bedöms bidra till goda utfall.

Informationsansvarig

 • Lena Karlsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.