Publicerad: 7 januari 2020

Inför mätning av trycksår

Varje år erbjuder SKR regionerna och kommunerna en nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår. 2020 sker mätningen av trycksår under vecka 10.

SKR bjuder in regioner och kommuner till nationell punktprevalensmätning (PPM) av trycksår under vecka 10 (2/3–8/3) år 2020.

Instruktioner vid punktprevalensmätning (PPM-trycksår) 2020 (pdf, nytt fönster)

Protokoll vid registrering av punktprevalensmätning (PPM-trycksår) 2020 (pdf, nytt fönster)

Uppdaterat klassifikationssystem

Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4. För båda de nya kategorierna är dock sårdjupet omöjligt att ta ställning till. ”Icke klassificerbart trycksår”, är ett öppet sår som är täckt av död vävnad eller sårskorpa. Den andra kategorin, ”Misstänkt djup hudskada”, har missfärgad intakt hud där skada kan finnas i underliggande vävnad. I informationsbladet nedan finns samtliga sex kategorier beskrivna. Se även en film om trycksår inför PPM mätningarna 2019 (8 min).

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem (pdf, öppnas i nytt fönster)

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla SKR:s funktionsbrevlåda.
  support-ppm@skr.se
 • MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

Regioner

 • SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKR:s kontaktperson inom patientsäkerhet.
 • SKR:s kontaktperson ansvarar för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Agneta Andersson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!