Publicerad 19 januari 2022

Mätning av trycksår

SKR genomför punktprevelansmätning (PPM) trycksår främst för regioner. För mätning av trycksår inom kommunala verksamheter erbjuds kommunerna mätning via Senior alert vecka 46-47. För regionerna erbjuder SKR normalt mätning under vecka 10 varje år men 2022 års mätning påverkas av den pågående pandemin i sjukvården och genomförs istället vecka 37.

Reslutat av regioneras mätning av trycksår 2021

Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4. För båda de nya kategorierna är dock sårdjupet omöjligt att ta ställning till. ”Icke klassificerbart trycksår”, är ett öppet sår som är täckt av död vävnad eller sårskorpa. Den andra kategorin, ”Misstänkt djup hudskada”, har missfärgad intakt hud där skada kan finnas i underliggande vävnad. I informationsbladet nedan finns samtliga sex kategorier beskrivna.

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem (PDF) Pdf, 192 kB.

För bedömning av svårighetsgrad av ett trycksår har Vårdhandboken tagit fram information om hudbedömning.

Hudbedömning, Vårdhandboken

Kommuner

För kommunal verksamhet finns kvalitetsregistret Senior alert och görs i samband med Svenska HALT mätningen vecka 46 och 47.

Senioralert

För den som önskar kan även PPM-databasen användas. Då gäller följande:

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla SKR.
  info@skr.se
 • MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

PPM-databasen

Regioner

SKR erbjuder regionerna punktprevelansmätning under vecka 10 varje år. Den genomförs via PM-databasen.

 • SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKR:s kontaktperson inom patientsäkerhet.
 • SKR:s kontaktperson ansvarar för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer.

SKR har tagit fram ett åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår. SKR har även tagit fram en rapport där framgångsfaktorer för att minska trycksår beskrivs.

Rapport Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksårskort, sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lena Karlsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR