Publicerad: 15 juni 2020

Mätning av trycksår

Varje år erbjuder SKR regionerna och kommunerna en nationell punktprevalensmätning (PPM) som består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Under 2020 skedde mätningen av trycksår vecka 10.

Trycksår identifieras och klassificeras utifrån sårdjup enligt kategori 1–4. För båda de nya kategorierna är dock sårdjupet omöjligt att ta ställning till. ”Icke klassificerbart trycksår”, är ett öppet sår som är täckt av död vävnad eller sårskorpa. Den andra kategorin, ”Misstänkt djup hudskada”, har missfärgad intakt hud där skada kan finnas i underliggande vävnad. I informationsbladet nedan finns samtliga sex kategorier beskrivna.

Trycksår - uppdaterat klassifikationssystem (PDF, nytt fönster)

Resultat från mätningen 2020

Mätningen som genomfördes i mars 2020 visar på en nedgång i förekomsten av andelen trycksår totalt och framförallt trycksår som uppkommit vid vård på sjukhus.

Resultat mätning trycksår 2020

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla SKR.
  info@skr.se
 • MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

Regioner

 • SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKR:s kontaktperson inom patientsäkerhet.
 • SKR:s kontaktperson ansvarar för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.
 • Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen

Trycksår går att förebygga

Genom att tidigt identifiera patienter med ökad risk för trycksår och sätta in förebyggande åtgärder kan andelen patienter med trycksår minimeras. Det kräver ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer.

SKR har tagit fram ett åtgärdspaket som beskriver åtgärder för att förebygga trycksår. SKR har även tagit fram en rapport där framgångsfaktorer för att minska trycksår beskrivs.

Rapport Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga

Trycksårskort, sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS)

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Agneta Andersson
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!