Publicerad: 29 april 2020

Resultat mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Sedan den första punktprevalensmätningen (PPM) hösten 2010 har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både regioner och kommuner. 2020 hade resultatet ökat mot året innan.

Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes 2020 år under veckorna 11 och 12, precis när sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset.

Handhygien är en del av basala hygienrutiner och en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning.

Regioners resultat

2020 års mätningar visar att följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler inom regioner har ökat något jämfört mot föregående år. Antalet medarbetare som har ingått i observationsstudien var av förståeliga skäl betydligt färre i år jämfört med tidigare mätningar, totalt 11 927 observationer i 14 regioner. Andelen med full följsamhet i samtliga steg ligger på 82,7 procent jämfört med föregående år 74,5 procent (exklusive rättspsykiatrin).

Andelen korrekta hygienregler i samtliga steg ligger på 85,9 procent och andelen korrekta klädregler ligger på 95,1 procent. Det steg som har visat lägst följsamhet är desinfektion av händer före patientnära arbete vilken nu ligger på 90,9 procent.

Resultat ppm av följsamhet BHK regioner 2020 (PDF, nytt fönster)

Kommunernas resultat

Resultaten från de kommuner som mätt basala hygienrutiner och klädregler visar att följsamheten i samtliga steg har ökat till 59,2 procent jämfört med 50,5 procent föregående år. Drygt 7 800 medarbetare har observerats inom 71 kommuner.
Andelen korrekta hygienrutiner i samtliga steg ligger på 65,5 procent och andelen korrekta klädregler ligger på 86,3 procent. Ett förbättringsområde är steget desinfektion före patientnära arbete där årets mätning visar 75,2 procent följsamhet jämfört med 66,2 föregående år.

Resultat ppm av följsamhet BHK kommuner 2020 (PDF, nytt fönster)

Om mätningarna

Mätningarna är observationsstudier som genomförs under en bestämd tidpunkt på medarbetare inom vård och omsorg i kommuner och regioner. Medarbetarnas följsamhet till åtta grundläggande hygiensteg och klädregler observeras.

Beskrivning av mätningarna av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!