Publicerad: 20 maj 2020

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

SKR bjuder in regioner och kommuner nationella punktprevalensmätningar av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) en gång per år. Mätningen för 2020 skedde vecka 11 och 12 men ytterligare en mätning genomförs fram till 15 juni. 

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

SKR bjuder in till ytterligare en nationell mätning

Brister i följsamhet till basala hygienregler inom äldreomsorgen konstaterades vid mätningen i v 11-12. Sedan dess har långt över 100 000 personal gått utbildning och fler har fått del av genomgångar och träning. SKR bjuder nu in till en ny mätning PPM-BHK våren, 2020 som är öppen till och med 15 juni. Nu när så många har fått utbildning kan det vara bra att se om följsamheten förhoppningsvis har blivit bättre.

Instruktioner mätning basala hygienrutiner och klädregler (PDF, nytt fönster)

Protokoll mätning basala hygienrutiner (PDF, nytt fönster)

Resultat av mätningen 2020

Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes 2020 år under veckorna 11 och 12, precis när sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset.

Resultat av mätningen 2020

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla funktionsbrevlåda support-ppm@skr.se .

MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

PPM-databasen

Regioner

SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKRs kontaktperson inom patientsäkerhet. SKRs kontaktperson ansvara för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen


Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!