Publicerad: 4 september 2020

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

SKR bjuder in regioner och kommuner till ytterligare en nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK). Anledningen är resultaten från vårens mätning fick stor uppmärksamhet med koppling till covid-19. Mätningen sker i vecka 40 och 41.

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. Handhygien är en av Folkhälsomyndighetens råd till allmänheten för att skydda sig och andra från smittspridning. Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när man tar någon i hand.

Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i patientnära arbete exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

SKR bjuder in till ytterligare en nationell mätning

Brister i följsamhet till basala hygienregler inom äldreomsorgen konstaterades vid mätningen i v 11-12. Sedan dess har långt över 100 000 personal gått utbildning och fler har fått del av genomgångar och träning. Nu när stora utbildningsinsatser har genomförts är det viktigt att så många kommuner som möjligt genomför denna mätning för att resultaten ska ge en sann bild som möjligt av hur följsamheten till hygienrutinerna ser ut.

Instruktioner mätning basala hygienrutiner och klädregler (PDF, nytt fönster)

Protokoll mätning basala hygienrutiner (PDF, nytt fönster)

Resultat av mätningen 2020

Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes 2020 år under veckorna 11 och 12, precis när sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset. Därefter följde ännu en mätning

Resultat av mätningen 2020

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

Kommuner

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) beställer användarnamn och lösenord genom att mejla SKR.
info@skr.se
MAS ansvara för att distribuera kommunens inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer som behöver ha tillgång till databasen.Det är samma användarnamn och lösenord för hela kommunen.

Regioner

SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKRs kontaktperson inom patientsäkerhet.

SKRs kontaktperson ansvara för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databasen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!