Publicerad 12 mars 2021

Mätning av vårdrelaterade infektioner

Varje år bjuder SKR in regionerna till mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning (PPM).

På grund av den ökade belastningen i vården med covid-19 har SKR beslutat tillsammans med NSG patientsäkerhet att inte genomföra någon mätning under våren 2021. Eventuellt kan det bli aktuellt med en nationell mätning till hösten.

PPM-databasen är öppen för regionala/lokala mätningar under vecka 11-12.

Huvudsyftet med den nationella punktprevalensmätningen är att ge ett underlag för lokalt förbättringsarbete. Många regioner genomför också lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att få ett bättre analysunderlag.

Beskrivning av statistiken (PDF) Pdf, 326 kB.

Inloggningsuppgifter till PPM databasen

SKR distribuerar regionens användarnamn och lösenord till SKR:s kontaktperson inom patientsäkerhet. SKRs kontaktperson ansvarar för att distribuera inloggningsuppgifter till de verksamheter/personer inom regionen som behöver ha tillgång till databasen.

Det är samma användarnamn och lösenord för hela regionen.

PPM-databas

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset