Publicerad 19 augusti 2021

Resultat av mätning av trycksår

Mätningen för år 2020 visar på en nedgång i förekomsten av andelen trycksår totalt och framförallt andelen sjukhusförvärvade trycksår. Resultaten visar att förebyggande insatser som lägesändring i säng har ökat till 62 procent jämfört med 56 procent 2019.

Mätningen genomfördes i vecka 10 strax innan sjukhusen gick in i ett krisläge med anledning av coronaviruset.

Resultat trycksårsmätningar 2020 presentation (PDF, nytt fönster) Pdf, 1 MB.

Om mätningarna

2020 års mätningar genomfördes under vecka 10 på drygt 13 500 patienter. Mätningarna omfattar alla personer som är 18 år och äldre i slutenvård.

Resultaten från de nationella mätningarna visar att andel sjukhusförvärvade trycksår har minskat till 7,6 procent jämfört med 9,3 procent 2019. Andelen patienter med ett eller flera trycksår som inkluderar alla kategorier var 11,3 procent, jämfört med 12,3 procent 2019. Andel patienter som hade trycksår kategori 2 till 4 inklusive icke klassificerbart trycksår och misstänkt djup hudskada var 6,5 procent.

Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl, vilket utgör 66 procent av de allvarligaste trycksåren.

Riskbedömda patienter

Antalet riskpatienter var totalt 2599 varav 31.1 procent hade ett trycksår. Andelen riskpatienter, som hade en riskbedömning dokumenterad i sin journal inom 24 timmar efter att patienten kommit in på sjukhuset, var samma som förra året, 54,3 procent. Andelen riskpatienter med förebyggande madrass är på en fortsatt hög nivå, 96 procent.

Mätningar under specifik vecka

Mätningen visar på stora variationer både mellan och inom regionerna. Region Kronoberg som har lägst andel sjukhusförvärvade trycksår hade 1,4 procent jämfört med 12 procent hos den region med högst andel.

Punktmätningar genomförs vid en given dag under vecka tio på de patienter som då ligger inne. Mätningarna blir därför känsliga för variationer över tid och patienter med långa vårdtider blir överrepresenterade i materialet. Många regioner genomför lokala och regionala mätningar flera gånger per år för att kunna få en bättre analys och kunskap om vad som är orsaken till att trycksår uppkommer.

Några viktiga framgångsfaktorer är individanpassade åtgärder, snabb återkoppling av resultat och förebyggande material.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset