Publicerad: 27 februari 2020

Covid-19, coronavirus

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)

Ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten är den myndighet i Sverige som har det övergripande nationella ansvaret för att samordna smittskyddet. De följer utvecklingen av utbrottet och ger fortlöpande andra myndigheter och den svenska hälso- och sjukvården information och rekommendationer.

Socialstyrelsen är den myndighet som har det övergripande nationella ansvaret för hälso- och sjukvårdens krisberedskap.

SKR:s roll

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter. Det finns bland annat många arbetsgivarrelaterade frågor vid händelse av ett epidemi- eller pandemiutbrott.

Allmänfarligt och samhällsfarligt

Den 1 februari beslutade regeringen, i enlighet med Folkhälsomyndighetens hemställan, om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med covid-19. SKR ställer sig bakom den klassificeringen.

Klassificeringen innebär utvidgade möjligheter för regionernas smittskyddsorganisationer och ger dem fler instrument till förfogande i händelse av utvidgat utbrott av covid-19 i Sverige eller vid evakuering av personer hemmahörande i Sverige från områden med utbrott. Det kan gälla verktyg som hälsokontroller på plats för inresan, avspärrning av områden där smittan eller smittspårning finns samt möjlighet för smittskyddsläkare att sätta personer i karantän. Om den inte är klassad så bygger alla insatser på frivillighet.

SKR:s yttrande om på Folkhälsomyndighetens hemställan 31 jan 2020

Arbetsgivares ansvar

Arbetsgivaren behöver planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som grund ifall nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad i arbetet.

Arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret samt ansvaret för att vidta åtgärder som lindrar situationen vid ett virusutbrott. Ytterst är det verksamheten som ska kunna upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt.

Arbetsgivares ansvar vid pandemi- eller epidemiutbrott

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!