Publicerad: 27 november 2019

Valmöjligheter inom hälso- och sjukvård

Sedan början av 1990-talet har finns det stora möjligheter att välja vårdgivare för icke akut vård antingen i den egna regionen eller i andra regioner.

Landstingsförbundets styrelse beslöt år 2000 att tydliggöra och förenkla patientens möjligheter att välja vårdgivare i en särskild rekommendation (A 00:56).

Patientlagen (2014:821) som trädde i kraft den 1 januari 2015 ersatte rekommendationens bestämmelser om möjligheterna att välja offentligt finansierad öppen vård. Rekommendationens bestämmelser om sluten vård gäller fortfarande.

Rekommendation om valmöjligheter inom hälso och sjukvård, 2000 (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Hasse Knutsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!