Publicerad: 8 mars 2019

Transparenta prislistor för svettbehandlingar

Idag publicerar SKL en sammanställning av regionernas prislistor och vårdutbud för behandling av hyperhidros (överdriven svettning) med botulimuntoxin.

Syftet med sammanställningen är att skapa förutsätt­ningar för att de ersättningar som ges för vård utomlands, i enlighet med lagens intentioner, motsvarar de ersättningar som ges i Sverige.

Regionernas kostnader för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin har de senaste åren ökat. Då det inte funnits transparenta prislistor, har Försäkringskassan efter avgöranden i Högsta Förvaltningsdomstolen ersatt de fulla kostnaderna trots att dessa i många fall legat över vad motsvarande vård kostar i Sverige.

För att få en samlad bild och tydliggöra hur det ser ut i olika delar av Sverige har SKL, tillsammans med samverkansnämnderna i de sex sjukvårdsregionerna, tagit fram en sammanställning över samtliga regioners vårdutbud och de ersättningsnivåer som tillämpas enligt regional prislista 2019. Genom att prislistorna blir transparenta blir det tydligt vilken den högsta ersättningen är som regionerna betalar för dessa behandlingar vid utomlänsvård.

I sammanställningen redovisas, utöver priserna, också de medicinska riktlinjer som tillämpas och de principer som ligger till grund för beräkningen av ersättning på regional nivå för kostnader för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin.

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin (under rubriken Regionala prislistor)

Informationsansvarig

  • Erik Svanfeldt
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!