Publicerad: 29 november 2018

Höjd ersättning till läkare och fysioterapeuter

SKL, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har nu enats om en överenskommelse om den nationella taxan för 2019.

Den nationella taxan reglerar uppdrag och ersättning för privata läkare och fysioterapeuter (sjukgymnaster) som är verksamma i systemet. Enligt överenskommelsen höjs ersättningen med 2,5 procent 2019, med möjlighet till förlängning över 2020. Höjningen är något högre än den varit de senaste åren.

Överenskommelsen är villkorad ett beslut av SKL:s sjukvårdsdelegation, som sammanträder den 13 december.

Gemensamt arbete för förändrat system

SKL och landstingen har under många år varit kritiska till hur systemet med den nationella taxan är konstruerat. Det finns många svårigheter med systemet, som ägs och regleras av staten och där landstingen bara har små möjligheter att påverka vårdvolymer, innehåll och kvalitet.

Tillsammans med förbunden fortsätter nu SKL och landstingen att driva på för att systemet ändras, så att läkarna och fysioterapeuterna kan bli fullt integrerade i det övriga hälso- och sjukvårdssystemet.

Flera statliga utredningar pågår nu för att se över systemet och det finns en vilja från alla parter att hitta en bättre lösning.

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!