Publicerad: 11 juni 2019

Emma Spak ny chef för SKL:s hälso- och sjukvårdssektion

Emma Spak blir ny chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKL. Emma är i dag nationell samordnare för nära vård på SKL.

Emma Spak

Emma Spak

- Jag är stolt och glad att presentera att Emma Spak som nästa chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKL, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg vid SKL. Jag ser mycket fram emot att samarbeta med Emma i hennes uppdrag att utveckla och leda en verksamhet som bidrar till att stärka utvecklingskraften i svensk hälso- och sjukvård.

Emma Spak är en etablerad och inspirerande tankeledare inom svensk hälso- och sjukvård. Hon har mångårig ledarerfarenhet, engagemang som centralt förtroendevald i Läkarförbundet och Sveriges Yngre Läkares Förening. Hon har sakkunskap inom många ämnesområden, erfarenhet som disputerad forskare och läkare i primärvården.

Hälso- och sjukvårdssektionen vid SKL har ett brett ansvar för utvecklingen av hälso- och sjukvård på såväl regional som kommunal nivå. Sektionen ansvarar bland annat för frågor som rör somatisk vård, primärvård, psykiatri, missbruk och beroendevård, cancer, tandvård, läkemedel, smittskydd, tillgänglig vård, patientsäkerhet, forskning och e-hälsa.

Emma Spak tillträder tjänsten den 11 september 2019.

Informationsansvarig

  • Fredrik Lennartsson
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!