Nationella läkemedelslistan – 8 månader kvar

I detta seminarium samtalar SKL och Inera med gäster från E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Vad händer i utvecklingen av nationella läkemedelslistan? Hur hänger tidplanen ihop med Läkemedelsverkets nya föreskrifter?

Del 1 av seminariet

Den 1 juni 2020 ska nationella läkemedelslistan vara färdig. Då börjar lagen gälla och E-hälsomyndighetens webblösning (”Förskrivningskollen”) ska vara i drift. Både vårdgivare och apotek ska kunna ansluta sina system till nationella läkemedelslistan.

Vilka frågor arbetar E-hälsomyndigheten mest intensivt med just nu? Vilken funktionalitet kommer Förskrivningskollen att ha vid start? När kommer färdiga tekniska specifikationer för nationella läkemedelslistan?

I denna del av seminariet deltog representanter från SKL, Inera och E-hälsomyndigheten. Längd 1 timme och 2 minuter.

Del 2 av seminariet

Ungefär samtidigt som nationella läkemedelslistan blir färdig ändras lagen om läkemedelsförmåner. Dessutom kommer Läkemedelsverkets föreskrifter att ändras så att e-recept blir ett krav och pappersrecept bara får användas i undantagsfall.

Hur kommer ändringarna att påverka vad som ska stå på recepten? Vad händer när dagens e-recepttjänster stängs ner 1 juni 2022 om alla system inte anslutits till nationella läkemedelslistan? Hur hänger lagar och föreskrifter ihop?

Remisstiden för Läkemedelsverkets föreskriftsändringar gick ut i början av oktober 2019, men resonemangen i seminariet är fortsatt relevanta även om remissen inte längre går att svara på.

I denna del av seminariet deltog representanter från SKL, Inera, E-hälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Längd 45 minuter.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!