Publicerad: 28 maj 2020

Så stöttar SKR och Inera nationella läkemedelslistan

Den nationella läkemedelslistan innebär förändringar för både regioner och kommuner. SKR och Inera jobbar tillsammans för att bevaka frågor som är särskilt viktiga i förändringsarbetet. I kommuner och regioner finns kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med att införa nationella läkemedelslistan.

Samarbetsrum och kontaktpersoner

För kontaktpersonerna och andra i regioner och kommuner som arbetar med nationella läkemedelslistan, har SKR etablerat ett virtuellt samarbetsrum. I samarbetsrummet finns utrymme för diskussioner och att dela erfarenheter, mallar eller andra dokument. Det är också här SKR och Inera lägger ut aktuell information från oss (och ibland från övriga nationella aktörer).

Bli medlem i samarbetsrummet

För att bli medlem i samarbetsrummet krävs det att du jobbar i en region eller kommun. Använd kontaktformuläret längst ner på sidan och skriv in ditt namn, din organisation samt e-postadress. I meddelandefältet skriver du Bli medlem i samarbetsrummet Nationella läkemedelslistan.

Frågor som SKR och Inera särskilt bevakar

Tidplanen för E-hälsomyndighetens utveckling av nationella läkemedelslistan är en avgörande fråga för möjligheterna att anpassa vårdsystemen och arbetssätten till listan i tid. Därför är tidplanen en fråga som SKR och Inera särskilt bevakar.

En annan fråga som är särskilt betydelsefull är hur övergångsperioden mellan 1 maj 2021 (då lagen börjar gälla) och 1 maj 2023 (då alla vårdgivare måste ha anslutit sig till listan) ska hanteras. Under denna period måste recepthanteringen fungera störningsfritt i en miljö där vissa system har anslutit, medan andra inte har det, vilket är en utmaning.

Andra centrala frågor är E-hälsomyndighetens webblösning, hur Pascals framtid ser ut och vilka konsekvenser nationella läkemedelslistan får för kommunerna. SKR och Inera undersöker också konsekvenserna av att den nya lagen och patientdatalagen kommer att reglerna hanteringen av delvis samma information. I samband med införandet av nationella läkemedelslistan är det därför viktigt att både vårdpersonal och patienter får tillräckligt med information för att de ska känna sig trygga. Ur ett region- och kommunperspektiv är inte heller finansieringen av införandet löst ännu, och det finns också ett antal vägval som E-hälsomyndigheten behöver göra där SKR och Inera undersöker konsekvenserna för regioner och kommuner av de olika valmöjligheterna.

Tjänster och projekt hos Inera

Flera av de nationella tjänster och pågående projekt som Inera ansvarar för berörs också av införandet av nationella läkemedelslistan till exempel tjänsterna Svenska informationstjänster (SIL), Pascal, Nationell patientöversikt (NPÖ) samt projektet Stöd till läkemedelsprocess.

Tjänster Inera

Projekt Inera

Kontaktperson hos Inera är Ylva Andersen.

ylva.andersen@inera.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!