Publicerad: 4 maj 2020

Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan

Regioner och kommuner har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med nationella läkemedelslistan.

Arbetet med nationella läkemedelslistan kommer att kräva förändringar i såväl system som arbetssätt i regioner och kommuner. SKR och Inera har därför bett kommuner och regioner att utse kontaktpersoner för frågor om nationella läkemedelslistan.

När SKR och Inera behöver sprida information om arbetet på nationell nivå eller ställa frågor om arbetet på lokal nivå, är det kontaktpersonerna som vi har en första kontakt med. Listan över regionernas kontaktpersoner publiceras nedan dels för den som vill komma i kontakt med någon som vet mer om det lokala arbetet i en specifik region. Kontaktpersonernas uppdrag och funktion i den egna organisationen kan variera – vissa arbetar närmare tekniken, medan andra arbetar mer verksamhetsnära.

För information om kontaktpersoner i kommunerna kontakta SKR via formuläret nedan.

Kontaktpersoner i regioner

Blekinge

Margareta Fransson
margareta.fransson@regionblekinge.se

Dalarna

Kathrin Dahlqvist
kathrin.dahlqvist@ltdalarna.se

Gotland

Thomas Kunze
thomas.kunze@gotland.se

Gävleborg

Ann-Katrin Troeng
ann-katrin.troeng@regiongavleborg.se

Halland

Magnus Bengtsson
magnus.bengtsson@regionhalland.se

Marie Rosengren
marie.rosengren@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling
kristina.seling@regionjh.se

Jönköping

Caroline Wiklund
caroline.wiklund@rjl.se

Kalmar

Birgitta Berglund
birgitta.a.berglund@regionkalmar.se

Niclas Lennerljung
niclas.lennerljung@regionkalmar.se

Kronoberg

Mats Hytter
mats.hytter@kronoberg.se

Norrbotten

Anders Bergström
anders.bergstrom@norrbotten.se

Skåne

Åsa Bondesson
asa.c.bondesson@skane.se

Stockholm

Eva Fellenius
eva.fellenius@sll.se

Malin Alenius
malin.alenius@sll.se

Sörmland

Carina Karlsson
carina.a.karlsson@dll.se

Rickard Kaugesaar
rickard.kaugesaar@dll.se

Uppsala

Torbjörn Linde
torbjorn.linde@akademiska.se

Värmland

Göran Karlström
goran.karlstrom@liv.se

Västerbotten

Ann-Sofie Nordhagen AnnSofie.Nordhagen@regionvasterbotten.se

Västernorrland

Maria Alsén Lindström
maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Västmanland

Jonas Ekström
jonas.ekstrom@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Irene Johansson
irene.d.johansson@vgregion.se

Örebro

Constance Olsson
constance.olsson@regionorebrolan.se

Östergötland

Thomas Muhr
thomas.muhr@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!