Publicerad: 29 november 2019

Kontaktpersoner nationella läkemedelslistan

Regioner och kommuner har utsett kontaktpersoner som fungerar som stöd i det lokala arbetet med att införa nationella läkemedelslistan.

Det är SKR och Inera som bett kommuner och regioner att utse kontaktpersoner, för att underlätta kontakterna mellan den nationella och regionala/lokala nivån. Kontaktpersonernas uppdrag och funktion i den egna organisationen kan variera.

För information om kontaktpersoner i kommunerna kontakta SKR via formuläret nedan.

Kontaktpersoner i regioner

Blekinge

Margareta Fransson
margareta.fransson@regionblekinge.se

Dalarna

Kathrin Dahlqvist
kathrin.dahlqvist@ltdalarna.se

Gotland

Thomas Kunze
thomas.kunze@gotland.se

Gävleborg

Ann-Katrin Troeng
ann-katrin.troeng@regiongavleborg.se

Halland

Magnus Bengtsson
magnus.bengtsson@regionhalland.se

Marie Rosengren
marie.rosengren@regionhalland.se

Jämtland Härjedalen

Kristina Seling
kristina.seling@regionjh.se

Jönköping

Caroline Wiklund
caroline.wiklund@rjl.se

Kalmar

Birgitta Berglund
birgitta.a.berglund@regionkalmar.se

Niclas Lennerljung
niclas.lennerljung@regionkalmar.se

Kronoberg

Mats Hytter
mats.hytter@kronoberg.se

Norrbotten

Anders Bergström
anders.bergstrom@norrbotten.se

Skåne

Åsa Bondesson
asa.c.bondesson@skane.se

Stockholm

Eva Fellenius
eva.fellenius@sll.se

Malin Alenius
malin.alenius@sll.se

Sörmland

Carina Karlsson
carina.a.karlsson@dll.se

Rickard Kaugesaar
rickard.kaugesaar@dll.se

Uppsala

Torbjörn Linde
torbjorn.linde@akademiska.se

Värmland

Göran Karlström
goran.karlstrom@liv.se

Västerbotten

Katarina Magnusson
katarina.magnusson@vll.se

Västernorrland

Maria Alsén Lindström
maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Västmanland

Jonas Ekström
jonas.ekstrom@regionvastmanland.se

Västra Götaland

Irene Johansson
irene.d.johansson@vgregion.se

Örebro

Constance Olsson
constance.olsson@regionorebrolan.se

Östergötland

Thomas Muhr
thomas.muhr@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!