Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Kommer E-hälsomyndigheten att tillgängliggöra test- och utbildningsmiljöer?

Kontakta E-hälsomyndigheten via funktionsbrevlådan nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se för att komma åt deras testmiljöer.

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!