Publicerad: 28 maj 2020

Fråga och svar

Hur kommer spärrar och samtycken hanteras jämfört med idag?

Patienten kommer att ha rätt att spärra information i nationella läkemedelslistan för en del av de ändamål som registret är avsett för. Reglerna för spärr skiljer sig från reglerna för spärr av journalinformation enligt patientdatalagen. Det kommer dock att krävas mer juridisk analys innan det går att beskriva hur de olika regelverken för spärr ska fungera tillsammans i praktiken.

Reglerna beskrivs mer i detalj i lagens förarbeten (Regeringens proposition 2017/18:223 Nationell läkemedelslista, avsnitt 7.13 och 7.14). E-hälsomyndigheten har mer information.

Samtycken nationella läkemedelslistan E-hälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!