Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Hur kommer spärrar och samtycken att hanteras i Förskrivningskollen?

Spärrar och samtycken kommer att hanteras enligt gällande lagstiftning och kommer att kunna hanteras i Förskrivningskollen (E-hälsomyndighetens webblösning).

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!