Publicerad: 8 oktober 2020

Fråga och svar

Hur kommer nationell läkemedelslista att hantera de recept för reservnummerpatienter som idag förskrivs på födelsedata och namn till unikt apotek?

De person-ID som nationella läkemedelslistan får hantera är personnummer och samordningsnummer. När det gäller personer som inte kan identifieras med dessa kommer hanteringen även i fortsättningen att ske med hjälp av födelsedatum och namn till unikt apotek för uthämtning.

nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!