Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Ska vårdpersonal arbeta direkt i nationell läkemedelslista eller blir den en informationskälla där journalsystemen hämtar och lämnar information?

Nationella läkemedelslistan ska endast vara en informationskälla som journalsystemen integrerar mot för att hämta information från och lämna information till.

När läkemedelslistan öppnas i respektive journalsystem, hämtas information från listan och presenteras i journalsystemet och när en förskrivare gör en förskrivning i sitt journalsystem, ska den skickas till nationella läkemedelslistan. Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar i sitt ordinarie system, men med tillgång till information från nationella läkemedelslistan.

E-hälsomyndigheten utvecklar också ett webbgränssnitt, Förskrivningskollen. I Förskrivningskollen kommer hälso- och sjukvårdspersonal att arbeta direkt mot nationella läkemedelslistan. Förskrivningskollen kommer inte att vara kopplad till något journalsystem, utan den som använder Förskrivningskollen måste även dokumentera ordinationerna i sitt journalsystem.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!