Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

Kommer Pascal att finnas kvar och i så fall anslutas till nationella läkemedelslistan?

Det finns inget som idag talar för att Pascal ska försvinna. Det finns inte heller något beslut som pekar i den riktningen. Eftersom E-hälsomyndighetens webblösning inte kommer att omfatta förskrivning av dosdispenserade läkemedel, är det inte heller rimligt att avveckla Pascal.

Inera, som utvecklat och förvaltar tjänsten, kommer därför att göra nödvändiga anpassningar för att Pascal ska kunna ansluta till och fungera tillsammans med nationella läkemedelslistan. Inera kommer även framöver att rapportera om anpassningarna på sin webbplats

Pascal, Ineras webbplats

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot