Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Kommer funktioner som kan användas vid administrering, till exempel digital signering, att finnas med i nationell läkemedelslista?

Nej, sådana uppgifter är journalinformation. Inga uppgifter som tillhör hälso- och sjukvården, till exempel i samband med att ett läkemedel ordineras eller administreras, ska få dokumenteras och göras åtkomliga i nationella läkemedelslistan i stället för i patientjournalen.

Mer om detta finns att läsa i lagens förarbeten (Regeringens proposition 2017/18:223 Nationell läkemedelslista, avsnitt 6.3 under rubriken Begränsningar med det nya registret).

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!