Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Kommer dosregistret att finnas kvar när nationella läkemedelslistan införs?

Det finns inget specifikt dosregister utan dos hanteras idag tillsammans med vanliga recept i samma register (receptdepå human). Receptdata kommer att migreras över till nationella läkemedelslistan i samband med övergången juni 2020. Dock kan systemanpassningar behöva göras för att använda de nya tjänsterna i läkemedelslistan.

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!