Publicerad: 28 maj 2020

Fråga och svar

Kommer dosregistret att finnas kvar när nationella läkemedelslistan införs?

Det finns inget specifikt dosregister utan dos hanteras idag tillsammans med vanliga recept i samma register (receptdepå human). Receptdata kommer att migreras över till nationella läkemedelslistan i samband med övergången maj 2021. Dock kan systemanpassningar behöva göras för att använda de nya tjänsterna i läkemedelslistan.

Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!