Publicerad: 29 maj 2020

Fråga och svar

Innebär lagen om nationella läkemedelslistan att kommunerna måste införa elektroniska recept även för patienter som inte har dos (där Pascal används idag)?

Nationella läkemedelslistan i sig ställer inte krav på elektronisk receptförskrivning. De system som idag hanterar förskrivningar måste däremot anpassas och ansluta sig till de nya tjänsterna i läkemedelslistan för att kunna fortsätta skicka e-recept. 

Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Uppdatering från SKR 2020-05-28: I samband med senareläggandet av nationella läkemedelslistan har Läkemedelsverket föreslagit att kravet på att använda e-recept i första hand senareläggs till 1 oktober 2021.

Uppdatering från SKR 2020-03-04: Från och med 15 april 2021 är det obligatoriskt för alla förskrivare att använda e-recept i första hand, vilket även gäller kommunerna. Detta regleras i Läkemedelverkets föreskrifter.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!