Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Finns det risk att nationell läkemedelslista bara blir ytterligare ett ställe med information om patienten som hälso- och sjukvården behöver hålla koll på?

Regeringens ambition är nationella läkemedelslistan ska integreras i de ordinarie journalsystemen (förskrivningsmodulerna). Då ska informationen från användarens ordinarie journalsystem och informationen från nationella läkemedelslistan visas på samma ställe.

Risken för en splittrad informationsbild kan dock finnas för de användare som kommer att använda sig av E-hälsomyndighetens webblösning Förskrivningskollen. Den kommer inte att vara kopplad till något journalsystem, utan förskrivaren måste dokumentera parallellt i journalsystemet.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!