Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Hur och när och vilka deltagare från vården involverar E-hälsomyndigheten i arbetet?

Deltagare från vården har funnits med i E-hälsomyndighetens arbetsgrupper. För mer detaljerad information, kontakta E-hälsomyndigheten via funktionsbrevlådan nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

(Frågan har besvarats av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!