Publicerad: 29 maj 2020

Fråga och svar

Hur och när kommer leverantörer av journalsystem att kopplas in i arbetet?

E-hälsomyndigheten har etablerat kontakt både med journalsystemsleverantörer och med regionernas kundgrupperingar. För mer detaljerad information, kontakta E-hälsomyndigheten.

Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!