Publicerad: 26 oktober 2018

Fråga och svar

Hur och när kommer leverantörer av journalsystem att kopplas in i arbetet?

Målsättningen är att under hösten/vintern 2018 etablera kontakt med samtliga journalsystemsleverantörer. E-hälsomyndigheten kommer att bjuda in till ett uppstartsmöte och informera leverantörerna om tidsplan för systemutveckling, och ser gärna att någon eller några leverantörer kan engageras i ett pilotprojekt för att så tidigt som möjligt vara i drift med nationella läkemedelslistan.

(Frågan besvarad av E-hälsomyndigheten, nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot