Publicerad: 28 maj 2020

Fråga och svar

Hur är det tänkt med finansiering för de integrationer som kommuner och regioner behöver göra?

SKR pekade i sitt remissvar (våren 2017) på att det då saknades en ekonomisk konsekvensanalys. En sådan behövs för att se vilken reglering mellan staten och huvudmännen som vore nödvändig för ett införande.

I november 2019 riktade SKR en skrivelse till Socialdepartementet och Finansdepartementet med en önskan om att den sådan konsekvensanalys ska inledas. I skrivelsen understryks också att SKR anser att kommuners och regioners kostnader ska täckas av staten i enlighet med finansieringsprincipen. Regeringen lämnade dock skrivelsen utan åtgärd.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!