Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Hur är det tänkt med finansiering för de integrationer som kommuner och regioner behöver göra?

SKR pekade i sitt remissvar (våren 2017) på att det då saknades en ekonomisk konsekvensanalys. En sådan behövs för att se vilken reglering mellan staten och huvudmännen som vore nödvändig för ett införande.

I november 2019 riktade SKR en skrivelse till Socialdepartementet och Finansdepartementet med en önskan om att den sådan konsekvensanalys ska inledas. I skrivelsen understryks också att SKR anser att kommuners och regioners kostnader ska täckas av staten i enlighet med finansieringsprincipen.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!