Publicerad: 29 maj 2020

Fråga och svar

Varför kommer uppgifter om rekvisitionsläkemedel inte att finnas med i nationella läkemedelslistan?

Regeringen har gjort bedömningen att uppgifter om rekvisitionsläkemedel inte kan inkluderas i nationella läkemedelslistan så som dagens lagstiftning ser ut. Det beror på att det handlar om information som i första behöver delas inom hälso- och sjukvården och inte mellan hälso- och sjukvård och apotek.

Att öppna upp för att rekvisitionsläkemedel ska få ingå i ett nationellt register kan därför uppfattas som ett kringgående av patientdatalagen, menar regeringen. I stället är bedömningen att uppgifter om rekvisitionsläkemedel bör delas inom hälso- och sjukvården inom ramen för sammanhållen journalföring.

Mer information finns i Regeringens proposition 2017/18:223 Nationell läkemedelslista, kapitel 11, under rubriken Aggregering av uppgifter inom ramen för sammanhållen journalföring.

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!