Publicerad: 29 maj 2020

Fråga och svar

Varför kallas den nationell läkemedelslista om den endast kommer att visa förskrivna läkemedel?

Regeringen har valt att kalla registret för nationell läkemedelslista av tre skäl:

  • Det kan inte uteslutas att registret kommer att utökas över tid.
  • Det var det namn som användes i departementspromemorian som låg till grund för lagen, och därmed har namnet fått medieexponering.
  • Alla andra namnförslag har också nackdelar.

En mer detaljerad genomgång av skälen till namnvalet finns i lagens förarbeten (Regeringens proposition 2017/18:223 Nationell läkemedelslista, avsnitt 6.2)

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!