Publicerad: 29 oktober 2018

Fråga och svar

Vad kommer nationella läkemedelslistan att omfatta mer än receptförskrivna läkemedel?

Utöver uppgifter om receptförskrivna och uthämtade läkemedel, kommer nationella läkemedelslistan även att få innehålla uppgifter om andra varor som har förskrivits på livsmedelsanvisning eller hjälpmedelskort.

Exempel på sådana varor är förbrukningsartiklar (till exempel stomipåsar, inhalatorer och teststickor) samt livsmedel för särskilda näringsändamål. Det är samma typ av uppgifter om hjälpmedel som i dagens receptregister.

(Regeringens proposition 2017/18:223 Nationell läkemedelslista, avsnitt 7.1)

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!