Publicerad: 28 maj 2020

Fråga och svar

Tar nationella läkemedelslistan redan nu höjd för generisk förskrivning?

Det ingår i E-hälsomyndighetens uppdrag att tekniskt förbereda nationella läkemedelslistan för generisk förskrivning eller motsvarande. Under hösten 2019 fattade E-hälsomyndigheten beslutet att framtida lösningar kommer att bygga på Läkemedelsverkets utbytesgrupper.

För mer detaljerad information, kontakta E-hälsomyndigheten nationellalakemedelslistan@ehalsomyndigheten.se

Informationsansvarig

  • Helena Palm
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!