Publicerad: 5 oktober 2018

Äldres läkemedelsbehandling och läkemedel

Det är viktigt att öka kunskapen om äldres läkemedelsbehandling. Här finner du flera verktyg och material för en säker läkemedelsanvändning. 

Läkemedelslista underlättar

En aktuell avstämd läkemedelslista är en av förutsättningarna för bra vård. När den saknas finns stora risker att behandlingen inte ger önskat resultat. Dessa brister kan leda till sämre livskvalitet, onödiga sjukhusvistelser och i värsta fall för tidig död. 

Identifiera symtom hos äldre

Läkemedel och äldre personer

En symtomskattningsskala, PHASE-20 (PHArmacotherapeutical Symptom Evaluation, 20 frågor), används för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling, till exempel biverkningar eller interaktionseffekter.

Frågeformuläret är rekommenderat av Socialstyrelsen och används landet runt.

Symtomskattningsskala för att identifiera symtom

Initiativ i landet

Ta del av verktyg för bättre läkemedelsanvändning.

Potentiellt olämpliga läkemedel till äldre, webbaserad utbildning, Region Skåne

Behandlingsrekommendationer för de mest sjuka äldre

Viktigt för Rut, 90 år, med sina läkemedel

Rut, 90 år, och sjuksköterskan Anna berättar vad som är viktigt när man får hjälp av hemtjänst med sina läkemedel. Filmen ingår som en del av webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot