Publicerad: 24 oktober 2019

Kurser och konferenser hälsa och sjukvård

 • tisdag
  22
  sep
  2020

  Webbseminarium: Samhället, vården och patienter behöver forskning

  SKR:s sjukvårdsdelegation bjuder in till ett webbseminarium kring klinisk forskning. Syftet är att uppmärksamma SKR.s reviderade positionspapper och sätta in det i ett sammanhang.

 • torsdag
  24
  sep
  2020

  Webbinarium: Nära vård – nya sätt att mäta ändamålsenlighet och systemeffekter

  På webbinariet presenteras rapporten "Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter". Syftet med rapporten är att belysa behovet av nya sätt att följa upp och utvärdera verksamheter och resultat i samband med satsningar på Nä...

 • tisdag
  29
  sep
  2020

  Vilka erfarenheter tar vi med oss från Coronapandemin så här långt?

  Vilka erfarenheter tar vi med oss från äldreomsorgen och funktionshinderområdet efter det intensiva arbetet med Covid-19 så här långt?

 • onsdag
  30
  sep
  2020

  Prevention genom en rolig fritid - från stuprör till godkända betyg

  Kungsbacka kommun driver tillsammans med Region Halland verksamheten Friskvårdsgruppen för barn med övervikt och fetma i åldrarna 5–18 år. Friskvårdsgruppen är en samverkan på bred front som syftar till att skapa en bättre upplevd och faktisk hälsa g...

 • tisdag
  13
  okt
  2020

  LSS grundkurs

  Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

 • måndag
  2
  nov
  2020

  Workshop: Nu har vi gjort en brukarundersökning och sen då?!

  En digital workshop - Hur analyserar vi resultaten och hur gör vi brukarna delaktiga? Finns det skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män?

 • tisdag
  10
  nov
  2020

  Individanpassat stöd till arbete

  IPS är en evidensbaserad arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer att komma ut och stanna kvar på arbetsmarknaden. Under dagen får vi lära oss mer om metoden samt ta del av exempel på hur man kan arbeta med den.

 • fredag
  13
  nov
  2020

  Hedersrelaterat våld och förtryck

  Att förstå, kunna identifiera och agera när det förkommer hedersrelaterat våld och förtryck är en kompetens som behövs inom många verksamheter, inte minst i skola, socialtjänst och primärvård.

 • tisdag
  24
  nov
  2020

  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  Hösten 2020 erbjuder SKR distansutbildning i att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg. Samma utbildning ges vid två tillfällen under hösten. Varje utbildning består av egen förberedelse, två distansseminarier och ett eftermöte på distans.

 • torsdag
  3
  dec
  2020

  Esthers digitala släktträff 2020

  Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!

12

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!