Publicerad 29 september 2021

Kontaktpersoner utökad uppföljning specialiserad vård

Varje region har utsett en eller två kontaktpersoner för att driva arbetet med den utökade specialiserade vården i den egna regionen.

Region Blekinge

Caroline Hydén
caroline.hyden@regionblekinge.se

Region Dalarna

Petra Hedberg
petra.hedberg@regiondalarna.se

Region Gotland

Anna Andersson
anna.andersson04@gotland.se

Region Gävleborg

Magnus Kölgranmagnus.kolgran@regiongavleborg.se

Region Halland

Carina Werner
carina.werner@regionhalland.se

Region Jönköpings län

Andreas Persson
andreas.persson@rjl.se

Region Jämtland/Härjedalen

Marie Norlén
marie.norlen@regionjh.se

Region Kalmar län

Maria Svensson
maria.svensson5@regionkalmar.se

Region Kronoberg

Thomas Frisk
thomas.frisk@kronoberg.se

Region Norrbotten

Ingegerd Morián-Andersson
ingegerd.morian-andersson@norrbotten.se
Monica Kokkonen
monica.kokkonen@norrbotten.se

Region Stockholm

Sophie Näslund
sophie.naslund@regionstockholm.se
Quemajl Imeri
quemajl.imeri@regionstockholm.se

Region Skåne

Åsa Bergling
asa.bergling@skane.se
Fredrik Wiberg
fredrik.wiberg@skane.se

Region Sörmland

Réda Bentebra
reda.bentebra@regionsormland.se

Lena Andersson
lena.a.andersson@regionsormland.se

Region Uppsala

Kerstin Högberg
kerstin.hogberg@regionuppsala.se

Västra Götalandsregionen

Victor Nordling
victor.nordling@vgregion.se
Monica Skotte-Sjögren
monica.skotte-sjogren@vgregion.se

Region Västerbotten

Lena Svensson
lena.svensson@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland

Ann Holmström
ann.holmstrom1@rvn.se

Region Västmanland

Anders Vernersson
anders.vernersson@regionvastmanland.se
Lena Nygren
lena.nygren@regionvastmanland.se

Region Värmland

Sofia Ceder
sofia.ceder@regionvarmland.se

Region Örebro län

Elizabeth Nyström
elizabeth.nystrom@regionorebrolan.se

Region Östergötland

Anders Tennlind
anders.tennlind@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset