Publicerad: 24 mars 2020

Kontaktpersoner utökad uppföljning specialiserad vård

Varje region har utsett en eller två kontaktpersoner för att driva arbetet med den utökade specialiserade vården i den egna regionen.

Region Blekinge
Caroline Hydén
caroline.hyden@regionblekinge.se


Region Dalarna

Petra Hedberg
petra.hedberg@regiondalarna.se

Region Gotland
Anna Andersson
anna.andersson04@gotland.se

Region Gävleborg
Magnus Kölgranmagnus.kolgran@regiongavleborg.se

Region Halland
Carina Werner
carina.werner@regionhalland.se

Region Jönköpings län
Andreas Persson
andreas.persson@rjl.se

Region Jämtland/Härjedalen
Marie Norlén
marie.norlen@regionjh.se

Region Kalmar län
Maria Svensson
maria.svensson5@regionkalmar.se

Region Kronoberg
Thomas Frisk
thomas.frisk@kronoberg.se

Region Norrbotten
Ingegerd Morián-Andersson
ingegerd.morian-andersson@norrbotten.se
Monica Kokkonen
monica.kokkonen@norrbotten.se

Region Stockholm
Sophie Näslund
sophie.naslund@sll.se
Quemajl Imeri
quemajl.imeri@sll.se

Region Skåne
Åsa Bergling
asa.bergling@skane.se
Fredrik Wiberg
fredrik.wiberg@skane.se

Region Sörmland
Réda Bentebra
reda.bentebra@regionsormland.se

Lena Andersson
lena.a.andersson@regionsormland.se

Region Uppsala
Kerstin Högberg
kerstin.hogberg@regionuppsala.se

Västra Götalandsregionen
Victor Nordling
victor.nordling@vgregion.se
Monica Skotte-Sjögren
monica.skotte-sjogren@vgregion.se

Region Västerbotten
Lena Svensson
lena.svensson@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland
Ann Holmström
ann.holmstrom1@rvn.se

Region Västmanland
Anders Vernersson
anders.vernersson@regionvastmanland.se
Lena Nygren
lena.nygren@regionvastmanland.se

Region Värmland
Sofia Ceder
sofia.ceder@regionvarmland.se

Region Örebro län
Elizabeth Nyström
elizabeth.nystrom@regionorebrolan.se

Region Östergötland
Anders Tennlind
anders.tennlind@regionostergotland.se

Informationsansvarig

  • Annika Brodin-Blomberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!